1. Giao dịch xã hội là gì?

Giao dịch xã hội là một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất trên Forex. Bằng cách sử dụng giao dịch Xã hội, nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ các chiến lược của nhà giao dịch khác một cách đơn giản, thông minh và rất có lợi nhuận. Hơn nữa, giao dịch xã hội có khả năng thực hiện các giao dịch của bạn trong thế giới của các thị trường tài chính toàn cầu đến mức bạn chưa bao giờ mơ ước.

2. Tôi có mở nhiều tài khoản GoCopyTrade không?
3. Làm thế nào gửi tiền / rút tiền của tôi?
4. Tôi có thể đăng ký và mở một tài khoản demo chỉ bằng một email không?
5. Tôi có thể thực hành trước khi bắt đầu giao dịch không?
6. GoCopyTrade có sử dụng các lệnh ký quỹ (margin call) không?
7. Tiền ký quỹ tối thiểu để mở một tài khoản mới là bao nhiêu?
8. Có ai có thể quản lý khoản đầu tư của tôi không?
9. Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để rút tiền?

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) liên quan đến rủi ro đáng kể và luôn có khả năng mất mát. Nếu bạn không có thêm vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất, bạn không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có hệ thống giao dịch "an toàn" nào từng được đưa ra, và không ai có thể đảm bảo lợi nhuận hoặc tự do khỏi thua lỗ. Giao dịch như vậy không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nên Khách hàng, hãy đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch. Hãy đọc Tuyên bố tiết lộ đầy đủ rủi ro của chúng tôi tại đây..